Anorexia, eetstoornissen vanuit de Kern behandelen

   ' Alles wat je wilt weten over de biologische en 'psychische' oorzaken van de hersenaandoening anorexia '  

 Praktijk voor Lichaam & Ziel      Amersfoort

Emotie en angsten

Depressie en Angst
Hormonale verstoringen en verstoringen in de darmen leiden tot een ernstige toename van angst en depressieve gevoelens door tekorten aan neurotransmitters, mineralen en vitaminen.
 
Nieuw onderzoek dat in november 2019 is  gepubliceerd in JAMA Psychiatry toont voor het eerst aan dat patiënten met stemmings- en angststoornissen dezelfde afwijkingen vertonen in hersengebieden die betrokken zijn bij emotionele en cognitieve controle, lees meer volgende link:
 
 
 
 Lees ook de volgende artikelen, klik hiervoor  op de volgende linken:
 
 
 
Met emotioneel herstel bedoel ik, schoon schip maken met oude blokkades of overtuigingen welke ons telkens weer uit balans brengen door gebeurtenissen welke zich in onze buitenwereld voordoen, welke vervolgens resoneren met onze binnenwereld. We kunnen ons bewust worden van de overtuigingen achter deze emoties, waardoor de blokkade niet meer geactiveerd wordt en kan worden losgelaten. Op het moment dat je emotioneel veel heftiger gereageerd op een bepaalde gebeurtenis in verhouding tot deze gebeurtenis, dan wordt er oude pijn geraakt.
 
Verslaving
Verslaving is een afweermechanisme, om niet de oude pijn te hoeven voelen die er achter schuilgaat. Het valt niet mee, om in het geval van boulimia of binge eating disorder, waarin je extreem veel wilt gaan eten, niet te gaan eten, en te voelen wat je voelt. Vaak lukt ons dit niet, en vallen van de ene emotie in de andere emotie en komen zo niet bij de pijn. Er zijn verschillende therapieën om de oude emoties en overtuigingen met wortel en al op te ruimen. Hieronder volgen 2 krachtige therapieën.
 
PRI (Past Reality Integration)
Deze krachtige therapie is ontwikkeld door Ingeborg Bosch in samenwerking met Jean Jenson. Bij deze therapie kun zijn onverklaarbare emoties welke je ervaart in het heden, de ingang om de diepte in te gaan, door op gevoelsniveau  in gesprek te blijven met een PRI therapeut. Vervolgens kun je stap voor stap bij  traumatische ervaring of oude kindpijn komen en deze pijn verwerken. Nogmaals deze methode is zeer effectief, maar kost in het begin wat zelfstudie en hulp van een therapeut.
 
Acupressuur therapie voor emotionele heling
Florian Hiele heeft een uitgebreid en eveneens krachtig zelfhulp programma ontwikkeld waarbij je op verschillende niveaus blokkades kunt oplossen. Bij deze therapie gebruik je je lichaam en dagelijkse ervaringen als ingang om blokkades op meridiaan niveau en dieper op te lossen. Dit een dagelijks programma wat je zelf thuis kunt doen, en waarbij je op persoonlijke vlakken meer zelfvertrouwen en stabiliteit kunt ontwikkelen. Vergelijkbare aspecten zoals toegepast bij EFT vind je uitgebreider terug in dit programma.

angst-toekomstige-gebeurtenis-schuilt-in-specifiek-hersengebied